ŠEsko Orajärvi

Anna palautetta

Palaa tästä
Sukututkija FT. Erik Wahlberg on laatinut luonnokset Ylitornion pitäjän Kuivakankaalta pohjoiseen
sijaitsevien suurimpien asutuskeskittymien talojen sijainnista vuonna 1673.

 
Kuvassa Erik Wahlbergin luonnokset Pellosta ja Turtolasta
Olen laatinut luonnosten pohjalta seuraavat kartat:
Pello 1673
Turtola 1673
Juoksenki 1673
Kuivakangas 1673