Sisarukset Sonja Seitajärvi ja Toini Autto esiintyvät. Tanon Kallen tyttäriä Jarhoisesta. Kalle oli syntynyt Pajalassa.
Sonja ja Toini tulevat tuohon Vaattojärven Nivan sukuhaaraan (osa 5). He liittyvät myös sekä suvun Olkamangin
että Aapuan sukuhaaroihin. Nuo Olkamangin ja Aapuan sukuhaarat on tarkoitus julkaista myöhemmin kun
Ruotsin puolen aineisto on saatu valmisteltua julkaisuasteelle.