Edessä Pirkko Vaattovaara, o.s. Koskenniemi. Pirkko liittyy sekä Koskenniemen että Vaattovaaran sukuhaaroihin (osat 2 ja 6)
Taustalla seisovat sukuseuran aikaisemmat puheenjohtajat Markku Uusimaa ja Simo Niva.
Markku on Jarhoisen Koskenniemen sukuhaaraa (osa 2) ja Simo on Pellon Nivan sukuhaaraa ja lähtöisin suvun juurilta
Nivan talosta Pellon Nivanpäästä (osa 1).